Klíč pro rodinu je nezisková nestátní organizace, která na svůj provoz nečerpá finance ze státní pokladny. Může fungovat díky podpoře města Brna, nadací, grantů, organizací a jednotlivců. Děkujeme všem, kteří nás podporují. Jsou to především následující:

Hlavním sponzorem Klíče pro rodinu a jeho aktivit je společný sbírkový projekt Pomozte dětem ve spolupráci

s Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti

  

Statutární město Brno

 

Konvent Minoritů v Brně

 

Mezinárodní montessori mateřská školka Perlička

a MUDr. Darina Gurutidu

Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové

 
Jitka Ševčíková a Jaroslav Dušek (zisk z benefičního představení Čtyři dohody)

 

 

 Ing. Ján Bialobok

 

  prof. PhDr. Libor Musil, CsC.

 

 Mgr. Zdenka Dohnalová, PhD.

 

  Ing. Vojtěch Moštěk

 

 Ing. Pavel Jílek

 

 doc. PhDr. Pavel Navrátil, PhD.

 

 Mgr. Anna Jílková

 

  Bc. Kamil Řezníček

 

Chcete také pomoci?

Pokud Vás zaujala činnost našeho sdružení, budeme rádi za Vaši podporu. 

Číslo našeho účtu je: 55550018/5500.