Aktuality

http://www.ceskobritska.euV rámci sub-projektu PF 134Inovace služeb a metod práce s ohroženými dětmi a rodinami: nové přístupy a příklady dobré praxe ve Švýcarsku“, který byl podpořen z Fondu Partnerství v rámci programu švýcarsko-české spolupráce, vzniká souborná studie příkladů dobré praxe. Sub-projekt realizuje Česko-britská o.p.s. (www.ceskobritska.eu). Kniha je určena především pěstounům, profesionálním pečovatelům, sociálním pracovníkům, studentům sociální práce, ale také manažerům sociálních služeb v oblasti péče o děti a mladistvé. Kniha je rozčleněna do sedmi kapitol a zpracovává témata z oblasti sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami. Na našich stránkách Vám představujeme kapitolu zpracovanou Jitkou Navrátilovou,  PhD.

Kapitola IV. Sociální pracovník uprostřed problematických rodinných interakcí

Úvod                                                                                                        

Sociální pracovníci při své každodenní práci intervenují do řady situací, ve kterých pracují s klienty na zlepšení jejich sociálního fungování. Ve svém příspěvku se zaměřuji na oblast sociálního fungování rodiny, která v některých případech zůstává mimo jejich pozornost a v níž přenechávají aktivitu odborníkům z jiných profesí, např. psychologům, rodinným poradcům či koučům různého druhu. Svoji pozornost směřuji na oblast tzv. rodinného fungování, charakterizovanou

interakcemi mezi jednotlivými členy rodiny. Posouzení interakcí mezi rodinnými příslušníky považuji při práci sociálních pracovníků za zásadní, neboť jejich přehlížení či nedostatečné zmapování vede k tomu, že se neřeší příčina, ale jen následky v podobě různorodých problémů, jako jsou např. zanedbávání péče o dítě, chudoba rodiny, domácí násilí atp. Ve své studii vycházím z východisek úkolově orientovaného přístupu (dále jen ÚOP), jenž při řešení problémů v rodinách umožňuje reflektovat klíčové dimenze 

rodinného fungování (Tolson et. al., 2013). Intervence směřující k podpoře rodinného fungování chápu jako významný nástroj zajištění bezpečného prostředí pro dítě, jehož blaho a zdravý vývoj může být zajištěn právě díky optimálnímu rodinnému fungování. Tato myšlenka je prakticky realizována v rámci švýcarského modelu práce, který je uplatňován při práci s dětmi v náhradní rodinné péči[1].  „Švýcarská zkušenost“ mne inspirovala k sepsání této studie, jejímž cílem je ukázat, jak mohou sociální pracovníci intervenovat do problematických rodinných interakcí, s cílem podpořit soudržnost rodiny, jejíž existence je základem bezpečí a ochrany dítěte.  


[1] Jedná se především o metody práce využívané v rámci organizace TIPITI (více na: www.tipiti.ch), které stojí na předpokladu, že děti v náhradní rodinné péči mají mít možnost zažívat skutečné rodinné vztahy. Základní myšlenkou je, že každé dítě má nárok na budoucnost, která se odvíjí od zajištění jeho nároku na dětství, které má prožívat v bezpečném prostředí. Toto prostředí se má vyznačovat skutečnými vztahy, v rámci nichž má dítě zakoušet lásku, ale zároveň se má učit zodpovědnosti ve vztazích k jiným. Rodinné fungování je postavené na vzájemném respektu a lásce, ve které se děti učí přijímat a projevovat lásku. Společným atributem tohoto fungování je zodpovědnost všech rodinných příslušníků za fungování rodiny jako celku.  

Knihu lze zdarma objednat na adrese: 

Česko-britská o.p.s., Cejl 72, 602 00 Brno, Česká republika, EU

tel. +420 545 243 923; fax +420 545 243 924; mobil +420 608 509 110; e-mail: info.ceskobritska@gmail.com

 

Seminář o Participaci a nových přístupech k práci s ohroženými dětmi a rodinami

Ve dnech 6. a 7. května 2014 se konal seminář Participace a spolupracující přístup při práci s ohroženými dětmi a rodinami. Cílem semináře bylo přinést mezi odbornou veřejnost v ČR příklady dobré praxe a inspirativní přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami ze Švýcarska. Seminář se realizoval v rámci sub-projekt PF 134 „Inovace služeb a metod práce s ohroženými dětmi a rodinami: nové přístupy a příklady dobré praxe ve Švýcarsku“, podpořený z Fondu Partnerství v rámci programu švýcarsko-české spolupráce.

...pro celý článek, který Klíči pro rodinu laskavě poskytl odborný časopis Sociální práce | Sociálna práca klikněte zde.

Fotogalerii k semináři naleznete na tomto odkazu.

 

 

Tříkrálový koncert

Velikonoční dílničky

Bazárek

Srdečně vás zveme na Bazárek oblečení. Pořádáme již druhý v pořadí!

Tříkrálový benefiční koncert SBM v kostele svatých Janů


Tradiční Ježíškovy vánoční dílničky 2012

Bazárek


 

Sobota na koních

 Celou fotogalerii naleznete na našem profilu na www.rajce.cz.

 

 Přednáška od Odboru sociálně-právní ochrany dětí

V úterý 13. listopadu jsme pořádali pro naše praktikantky přednášku od paní z OSPODU (Odboru sociálně-právní ochrany dětí). Jako organizace s OSPODy spolupracujeme, proto bylo přínosné poslechnout si, jak naše partnerská instituce funguje. Dozvěděli jsme, jakým způsbem jeho pracovníci vykonávají svou činnost a vyslechli jsme si i příklady z praxe.

Přednáška byla velmi vydatná a my doufáme, že v dohledné době budeme moci uspořádat další, protože naše práce vyžaduje dobrou spolupráci s OSPODem.

 

 

Otevíráme novou aktivitu a těšíme se na vás!

 

Nabíráme dobrovolníky!

 

   
Návštěva multikina

(25. července 2012)
Doba prázdnin naše asistentky-dobrovolnice neodradila. Ke konci července bylo naplánované 3D kino Doba ledová 4. Účas nebyla bohužel příliš hojná, nicméně jsme se ničeho nezalekli a vyrazili shlédnout film. Představení bylo pěkné a určitě ještě do kina půjdeme, příště snad v hojnějším počtu.

 

 


Výlet

(26. května 2012)


Slideshow z fotografií z výletu

Na konci května uspořádal Klíč pro rodinu výlet pro děti. Bylo to první společné setkání dětí našich klientů, proto jsme zhodnotili, že poprvé bude lepší, když budou dohromady děti a jejich rodinné asistentky, aby se všichno dohromady lépe poznali.

Výletní loď na brněnské přehradě nás dovezla na hrad Veveří. Užívali jsme si skoro hodinou cestu lodí, na které jsme se kochali krásným pohledem na okolní přírodu. Cestou na hrad jsme si povídali a hráli různé hry (Na medvěda nebo Čáp ztratil čepičku). Na samotném hradě jsme si zaběhali a hráli Mrazíka. Když jsme si chtěli prohlédnout druhou stranu hradu, cestou nás zastavil jeden hodný kovář u svého obchůdku a dovolil dětem vykovat podkovičku pro štěstí. Děti z toho byly nadšené a každé z nich mělo tu čest a drželo kovářské kladivo v ruce. Když jsme si prohlédli okolí hradu, svezli jsme se lodí zpátky na přehradu a pokračovali s "vejletěním", nyní do brněnské zoo. Děti už byly trochu unavené, nicméně jsme vše zvládly a zoo jsme obešli celou. Dětem se zvířátka moc líbila.

Jako jedna z asistentek hodnotím výlet velice pozitivně. Děti se skamarádily a byly nadšené z pěkně vydařeného dne. Těší se už na další společnou akci.

                                            
Seminář o zneužívání dětí s PhDr. Jiřím Mezníkem

(16. dubna 2012)
V polovině dubna našim asistentům připravil pan PhDr. Jiří Mezník dvouhodinový seminář na téma zneužívání dětí. Seminář se uskutečnil v prostorách organizace Klíč pro rodinu, kde byly přítomné všechny rodinné asistentky. Dozvěděly jsme se doplňující informace, o kterých jsme v druhé polovině semináře diskutovali. Seminář byl vyčerpávající a my děkujeme panu doktorovi Mezníkovi za jeho ochotu připravit nám program, který byl pro naši praxi přínosný.

Výroční zpráva za rok 2011

Přinášíme naši výroční zprávu za rok 2011. Stáhnout ji můžete na serveru ulož.to nebo ji prohlížet skrze službu Google Documents kliknutím zde.

Velikonoční dílničky 2012

V pátek 30. března uspořádal Klíč pro rodinu tvořivé dílničky. Za pomoci studentů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity jsme pro uspořádali a zorganizovali řadu tradičních velikonočních aktivit. Děti si mohly vyzkoušet pletení pomlázek, výrobu velikonočních věnečků či zdobených obrázků na špejli, nazdobit si kraslici či naučit se tzv. "tupování", což je zvláštní metoda zdobení šátků. Všechny dílničky vedly studenti - budoucí sociální pracovníci, kteří byli na své úkoly náležitě připraveni a nachystáni.