Co vám nabízíme?

K dosažení cíle sdružení a jeho poslání usilujeme prostřednictvím těchto aktivit:

Poskytování sociální asistence v rodinách 

Pracujeme s rodinami v jejich přirozeném prostředí.
 

Nabídka vhodných volnočasových aktivit

Zábava a hry jako zdroj rozvoje schopností a dovedností dětí, stejně jako nástroj budování vztahu mezi rodiči a dětmi a rodinami.
 
Realizace tvořivých dílniček

V předvánočním a velikonočním čase  pravidelně organizujeme společné tvoření rodičů a dětí.

 
Společné výlety rodičů s dětmi

Společně strávený čas rodičů s dětmi je nejlepší investicí do budování rodinné soudržnosti.

 
   
Podpora neformálních skupin dětí, mládeže, rodin a seniorů

Podpora vzájemné spolupráce, komunikace a sdílení osob, které spojuje obdobná životní situací.

 
Vzdělávání pro dobrovolníky a odbornou veřejnost

Využívání moderních metod a technik při práci s klienty vyžaduje pravidelné vzdělávání našich pracovníků a dobrovolníků. Vedle toho se zaměřujeme i na vzdělávání odborné veřejnosti.

 

Publikační činnost

V rámci své činnosti se snažíme propojovat požadavky praxe s teoretickým poznáváním, které vydáváme v odborných i popularizačních časopisech.
Knihovnička sociální práce

Budujeme knihovnu odborné literatury a periodik z oblasti sociální práce a ostatních pomáhajících profesí.

 
Nabídka jednorázových akcí pro rodiny

Rodina potřebuje prostor, ve kterém se mohou její členové setkávat a společně trávit příjemné chvíle např. při koncertech, hrách, předvánočních a velikonočních akcích atp.