Hlavní poslání a cíl

Cílem organizace Klíč pro rodinu je podporovat soudržnost rodiny. Svými činnostmi směřuje jak k pomoci rodinám, u kterých došlo k závažnému narušení jejich fungování, tak k podpoře rodin, které se nepotýkají s takovými problémy. 

Našim posláním je tedy na straně jedné pomáhat rodinám, dětem, mladým lidem a seniorům řešit jejich nepříznivou životní situaci, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti, tak  na straně druhé vytvářet pozitivní podmínky a místa pro rodinu, která svým preventivním zaměřením snižují rizika narušení soudržnosti rodiny.

Sdružení svými činnostmi směřuje k vytváření pozitivních míst pro rodinu, k podpoře soudržnosti rodin a sociální inkluzi znevýhodněných jedinců. Usiluje o zlepšení sociálního fungování cílových skupin a o zvýšení kvality jejich života.

Vznik sdružení

Občanské sdružení Klíč pro rodinu vzniklo v roce 2009.

Sdružení přímo navázalo na projekt Centra praktických studií, které od roku 2005 působilo na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, jako odpověď na požadavek zvyšování kvality odborných praxí v sociální práci.

V roce 2009 se pedagogové Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU rozhodli založit občanské sdružení Klíč pro rodinu.

Nově založené sdružení usiluje o to, aby jeho činnost byla v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti teorií a metod sociální  práce a na základě etických norem.

      
 

 
 

 

 

  náš tým, foto 2010

Jak se k nám dostanete

Sídlíme v centru Brna v blízkosti Hlavního nádraží, Zelného trhu a Náměstí svobody. Zázemí Klíče pro rodinu je v prostorách Minoritského kláštera. Vstup je z ulice Orlí na čísle popisném 17.

(Interaktivní mapku můžete přibližovat a oddalovat tlačítky [+] a [-], fotomapu přepnete tlačítkem [Sat])


Zobrazit polohu Klíče pro rodinu na větší mapě (kliknutím na odkaz se dostanete přímo na Mapy Google)